Šta je “pametan ugovor”?

Šta je “pametan ugovor”?

“Pametan ugovor” je jednostavan program koji cirkuliše na Ethereum blockchain-u. To je kolekcija koda(njegovih funcionalnosti) i podataka(njegovog stanja) koji se nalazi na jedinstvenoj lokaciji na Ethereum blockchain-u. To je tip Ethereum naloga, što znači da imaju balans i da mogu slati transakcije kroz celu mrežu. Medjutim, njih ne kontroliše korisnik, već su pušteni na mrežu i pokrenuti kao što su programirani. Klijentski nalozi mogu imati interakcije sa pametnim ugovorom, tako što podnesu transakcije koje izvršavaju funciju definisanu na pametnom ugovoru. Oni mogu imati pravila, kao standardni ugovori, i automatski će biti sprovedjeni sadatim kodom.

Prednosti pametnih ugovora

• Brzina, efikasnost i tačnost Kada su svi uslovi zadovoljeni, ugovor se sprovodjeni odmah. Nema potrebe za procesiranjem papirologije, jer je sve digitalno i nije potrebno ispravljanje grešaka koje bi nastale manuelnim unošenjem u dokumenta.

• Poverenje i transparentnost Pošto ne postoji treća partija i zato što su šifrovani podaci transakcija podeljeni na više učesnika, ne mora se postavljati pitanje da li su dati podaci promenjeni za lične benefite.

• Sigurnost Blockchain transakcioni podaci su šifrovani, tako da ih je jako teško hakovati. Baš zbog povezanosti svih transakcija sa onim prethodnim u njihom lancu, hakeri bi morali da promeni ceo lanac da bi uspeli da promene samo jedan podatak.

• Uštedjevina Pametni ugovori uklanjaju bilo kakvu potrebu za posrednicima koji obavljaju te transakcije, što znači da nema njihovog kašnjenja i dodatnih naknada.

Prethodni članak Kako kupiti Ethereum sa Kešom?
Naredni članak Ko kontroliše Ethereum?

Trenutno nema komentara!Ostavite Komentar