VJ2 Supertrend V1.0 - Buy or Sell Signal

VJ2 Supertrend V1.0 - Buy or Sell Signal

Signali za platformu TradingView, Buy-Sell. Strategy: VJ2 Supertrend V1.0 - Buy or Sell Signal

Taktika i kod koji sam napisao još 2016 godine. Daje signale i trend, za BUY i SELL. Koriste je mnogo trejderi.

Objavljujemo kod i link za nju, pošto je jako popularna, na platformi TradingView. Može se koristiti za sve vrste fiat valuta ili za trgovinu kripto valutama. Trenutno ima preko 6100 lajkova. Originalni autor je Indijac, Rajandran R.

Kod sam promenio, kako bi imao bolje prilagodjene signale za kupovinu i prodaju.

Danas vam poklanjamo celokupni kod!

TradingView Link: https://www.tradingview.com/script/mGNUgEXN-VJ2-Supertrend-V1-0-Buy-or-Sell-Signal/

Auto Trading Code:

study("Supertrend V1.0 - Buy or Sell Signal", overlay = true)

Factor=input(3, minval=1,maxval = 100) Pd=input(7, minval=1,maxval = 100)

Up=hl2-(Factoratr( Pd )) Dn=hl2+(Factoratr( Pd ))

TrendUp=close>TrendUp? max(Up,TrendUp) : Up TrendDown=close<TrendDown? min( Dn ,TrendDown) : Dn

Trend = close > TrendDown ? 1: close< TrendUp? -1: nz (Trend,1) Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown

linecolor = Trend == 1 ? green : red

plot( Tsl , color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")

plotshape(cross(close, Tsl ) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,green,0,0) plotshape(cross( Tsl ,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, red,0,0) //plot(Trend==1 and Trend==-1,color = linecolor, style = circles, linewidth = 3,title="Trend")

plotarrow(Trend == 1 and Trend == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0) plotarrow(Trend == -1 and Trend == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)

Prethodni članak Taktika kada ste sigurni da je BULL Market – Tactics to get the b...
Naredni članak Premestite vaš kripto novac u novčanike! LEDGER ili TREZOR? BTCU...

Trenutno nema komentara!Ostavite Komentar